ඇකඩමියමගේ සොයා ගන්න Broker

Broker විචාර

අපගේ තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සමඟ නිවැරදි තේරීම් කරන්න

ඊතලය දකුණට

ස්වයිප් වර්ග

සියලුම සමාලෝචන
CFD & Forex
තොග
ගුප්ත කේතනය
සමාජ වෙළඳාම
අද්මිරාල් ලාංඡනය

අද්මිරාල්වරු

0.0 වලින් 5 හි Rated
තරු 0.0 න් 5 (ඡන්ද 0)
අද්මිරාල් සමාලෝචනය
avatrade ලාංඡනය

AvaTrade

4.4 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.4 න් 5 (ඡන්ද 10)
AvaTrade සමාලෝචන
capex-ලාංඡනය

Capex.com

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 10)
Capex.com සමාලෝචන
capitalix-ලාංඡනය

Capitalix

4.2 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.2 න් 5 (ඡන්ද 12)
Capitalix සමාලෝචන
equiity-ලාංඡනය

Equiity

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 6)
Equiity සමාලෝචන

Exness

4.6 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.6 න් 5 (ඡන්ද 18)
Exness සමාලෝචන
fpmarkets

FP වෙළඳපොල

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 12)
FP Markets සමාලෝචනය
fxnovus-ලාංඡනය

FXNovus

4.2 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.2 න් 5 (ඡන්ද 11)
FXNovus සමාලෝචන
gbebrokerss-ලාංඡනය

GBE brokers

3.1 වලින් 5 හි Rated
තරු 3.1 න් 5 (ඡන්ද 7)
GBE brokerගේ සමාලෝචනය
investfw ලාංඡනය

InvestFW

4.4 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.4 න් 5 (ඡන්ද 7)
InvestFW සමාලෝචන
jfd brokerගේ බැංකුව

JFD බැංකුව

4.0 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.0 න් 5 (ඡන්ද 3)
JFD බැංකු සමාලෝචනය

LiquidityX

3.4 වලින් 5 හි Rated
තරු 3.4 න් 5 (ඡන්ද 8)
LiquidityX සමාලෝචන
avatrade ලාංඡනය

AvaTrade

4.4 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.4 න් 5 (ඡන්ද 10)
AvaTrade සමාලෝචන
capex-ලාංඡනය

Capex.com

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 10)
Capex.com සමාලෝචන
capitalix-ලාංඡනය

Capitalix

4.2 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.2 න් 5 (ඡන්ද 12)
Capitalix සමාලෝචන
equiity-ලාංඡනය

Equiity

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 6)
Equiity සමාලෝචන

Exness

4.6 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.6 න් 5 (ඡන්ද 18)
Exness සමාලෝචන
fpmarkets

FP වෙළඳපොල

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 12)
FP Markets සමාලෝචනය
fxnovus-ලාංඡනය

FXNovus

4.2 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.2 න් 5 (ඡන්ද 11)
FXNovus සමාලෝචන
investfw ලාංඡනය

InvestFW

4.4 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.4 න් 5 (ඡන්ද 7)
InvestFW සමාලෝචන

LiquidityX

3.4 වලින් 5 හි Rated
තරු 3.4 න් 5 (ඡන්ද 8)
LiquidityX සමාලෝචන
markets.com-ලාංඡනය-නව

Markets.com

4.6 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.6 න් 5 (ඡන්ද 9)
Markets.com සමාලෝචන
mitrade සමාලෝචනය

Mitrade

4.5 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.5 න් 5 (ඡන්ද 33)
Mitrade සමාලෝචන
modmount-ලාංඡනය

ModMount

4.2 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.2 න් 5 (ඡන්ද 5)
ModMount සමාලෝචනය
capex-ලාංඡනය

Capex.com

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 10)
Capex.com සමාලෝචන

nextmarkets

4.1 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.1 න් 5 (ඡන්ද 13)
nextmarkets සමාලෝචන
avatrade ලාංඡනය

AvaTrade

4.4 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.4 න් 5 (ඡන්ද 10)
AvaTrade සමාලෝචන
capex-ලාංඡනය

Capex.com

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 10)
Capex.com සමාලෝචන
capitalix-ලාංඡනය

Capitalix

4.2 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.2 න් 5 (ඡන්ද 12)
Capitalix සමාලෝචන
equiity-ලාංඡනය

Equiity

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 6)
Equiity සමාලෝචන

Exness

4.6 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.6 න් 5 (ඡන්ද 18)
Exness සමාලෝචන
fpmarkets

FP වෙළඳපොල

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 12)
FP Markets සමාලෝචනය
fxnovus-ලාංඡනය

FXNovus

4.2 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.2 න් 5 (ඡන්ද 11)
FXNovus සමාලෝචන
investfw ලාංඡනය

InvestFW

4.4 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.4 න් 5 (ඡන්ද 7)
InvestFW සමාලෝචන

LiquidityX

3.4 වලින් 5 හි Rated
තරු 3.4 න් 5 (ඡන්ද 8)
LiquidityX සමාලෝචන
markets.com-ලාංඡනය-නව

Markets.com

4.6 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.6 න් 5 (ඡන්ද 9)
Markets.com සමාලෝචන
mitrade සමාලෝචනය

Mitrade

4.5 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.5 න් 5 (ඡන්ද 33)
Mitrade සමාලෝචන
modmount-ලාංඡනය

ModMount

4.2 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.2 න් 5 (ඡන්ද 5)
ModMount සමාලෝචනය

Exness

4.6 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.6 න් 5 (ඡන්ද 18)
Exness සමාලෝචන
fpmarkets

FP වෙළඳපොල

4.3 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.3 න් 5 (ඡන්ද 12)
FP Markets සමාලෝචනය

Broker විශේෂඥයන් විසින් ලියන ලද සමාලෝචන

At BrokerCheck, දැනුම බලය බව අපි විශ්වාස කරමු. අපි ගැඹුරු, සවිස්තරාත්මක සමාලෝචන සපයන්නේ එබැවිනි brokerලොව පුරා සිට s. අපගේ සමාලෝචන එක් එක් දේවල අනපේක්ෂිත ලෙස කිමිදෙයි broker ඔවුන්ගේ වෙළඳ වේදිකා සහ මූල්‍ය උපකරණවල සිට ඔවුන්ගේ පාරිභෝගික සේවා සහ ගාස්තු ව්‍යුහයන් දක්වා පිරිනැමීම්.

අපගේ පළපුරුදු මූල්‍ය ප්‍රවීණයන්ගේ කණ්ඩායම එක් එක් හොඳින් විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ තක්සේරු කිරීමට කාලය ගත කරයි broker, ඔබ නිරත වීමට තීරණය කිරීමට පෙර ඔබට සම්පූර්ණ පින්තූරයක් ලැබෙන බව සහතික කිරීම. අපි සංකීර්ණ නියමයන් බිඳ දමමු, අද්විතීය පිරිනැමීම් ගවේෂණය කරන්න, සහ ඔබට පැහැදිලි, අපක්ෂපාතී ඇගයීමක් ලබා දෙන්නෙමු.

අපේ ක්‍රමවේදය

ඔබ කැමතිද අපේ broker සමාලෝචන?

සමස්ත ශ්‍රේණිගත කිරීම

4.2
4.2 වලින් 5 හි Rated
තරු 4.2 න් 5 (ඡන්ද 16)
විශිෂ්ට75%
බොහොම හොඳයි6%
සාමාන්ය0%
දුප්පත්0%
භයානකයි19%

පෙරහන්

අපි පෙරනිමියෙන් ඉහළම ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව වර්ග කරන්නෙමු. ඔබට වෙනත් බැලීමට අවශ්‍ය නම් brokerඑක්කෝ ඩ්‍රොප් ඩවුන් එකේ ඒවා තෝරන්න හෝ තවත් පෙරහන් සමඟින් ඔබේ සෙවුම පටු කරන්න.
- ස්ලයිඩරය
0 - 100
ඔබ සොයන්නේ කුමක් ද?
Brokers
නියාමනය
වේදිකාව
තැන්පතු / ආපසු ගැනීම
ගිණුම් වර්ගය
කාර්යාල ස්ථානය
Broker විශේෂාංග